Opleiding Brand


Theoretische en zeer praktische opleiding die de basisprincipes meegeeft inzake de noodzakelijke kennis van het ontstaan, het bestrijden, maar vooral het voorkomen van brand. Op een eenvoudige wijze worden de risico's toegelicht. De opleiding richt zich naar een zeer breed publiek en kan op maat van en in uw bedrijf georganiseerd worden.

Iedere werkgever is verplicht (KB van 28/03/2014 betreffende brandpreventie) om de nodige maatregelen te nemen om brand te voorkomen. Deze opleiding traint de deelnemers om zich enerzijds op zo’n manier te organiseren dat het bedrijf goed voorbereid is indien er een brand uitbreekt. Anderzijds kunnen de deelnemers na de opleiding het begin van een brand snel en doeltreffend bestrijden.

Concreet willen we bereiken dat de deelnemers, na het volgen van de brandopleiding over het gebruik van kleine blusmiddelen, preventief kunnen meedenken over de aanpak bij een mogelijke brand en dat ze niet enkel de gevaren kennen, maar deze ook correct kunnen inschatten. Daarnaast zullen ze na de opleiding ook het vertrouwen hebben om te durven handelen wanneer dit nodig is.

Doelgroep
Alle medewerkers binnen de organisatie kunnen deze opleiding volgen. Door onze groep te beperken tot maximaal 12 personen kunnen we garanderen dat
• er voldoende interactie en uitwisseling is tijdens het theoretisch gedeelte van de opleiding;
• iedereen voldoende kansen krijgt om concreet aan de slag te gaan met de blusmiddelen in het praktijkgedeelte van de opleiding.


 

Klik hier voor onze brand opleidingen