Elektrische risico's BA4


Om in de omgeving van, of aan installaties werken te mogen/kunnen uitvoeren in gewone ruimten en ruimten van de elektrische dienst, voorziet het AREI (Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties) in artikel 47 een codificatie voor de bekwaamheid van personen. Deze codificatie bestaat uit 5 categorieën telkens aangeduid met een cijfer van 1 tot 5, voorafgegaan door de letters “BA”.

BA4: Omschrijving: gewaarschuwden

Voorwaarden: personen die voldoende ingelicht zijn of bewaakt worden door bevoegde personen om gevaren te wijten aan elektriciteit te vermijden

Voorbeeld    : uitbatings- of onderhoudspersoneel van elektrische installaties.

De opleidingen kun verzorgd worden in het Descon Training Center, bij CLB Group in Alken, in KOGEKA in Geel of ter plaatse in het bedrijf. Dit laatste heeft het voordeel dat de eigen situatie kan worden bekeken.


Voor meer informatie kan u contact opnemen via academy@clbgroup.be


Bekijk hier de BA4 opleidingen