Elektrische risico's BA5

Om in de omgeving van, of aan installaties werken te mogen/kunnen uitvoeren in gewone ruimten en ruimten van de elektrische dienst, voorziet het AREI (Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties) in artikel 47 een codificatie voor de bekwaamheid van personen. Deze codificatie bestaat uit 5 categorieën telkens aangeduid met een cijfer van 1 tot 5, voorafgegaan door de letters “BA”.

 BA5: Omschrijving: vakbekwamen

Voorwaarden: personen die voldoende technische kennis of ervaring bezitten om de gevaren te wijten aan elektriciteit te vermijden.

Voorbeeld: 

Ingenieurs en technici belast met de uitbating van elektrische installaties

De opleidingen kun verzorgd worden in het Descon Training Center, bij CLB Group in Alken, in KOGEKA in Geel of ter plaatse in het bedrijf. Dit laatste heeft het voordeel dat de eigen situatie kan worden bekeken.


Voor meer informatie kan u contact opnemen via academy@clbgroup.be.

Bekijk hier de BA5 opleidingen